Werkervaring

 

Soms is een opleiding nog net niet genoeg om een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven. Soms ontbreekt een vooropleiding, voldoende werkervaring of zijn de kwaliteiten van iemand nog niet ontdekt. Soms is iemand vanuit een ander land in Nederland komen wonen en is de taal nog een barrière om te kunnen gaan werken.

 

Allemaal voorbeelden van waaruit een werkervaringstraject kan starten. Bij beej Mooren kunnen medewerkers werkervaring opdoen. Oefenen met werknemersvaardigheden en het vak dat ze willen uitoefenen. Het doel is het doorstromen naar een trede hoger op de participatieladder. De vakprofessionals en de coaches begeleiden hen hierin.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met Vivian Kersten.
Stuur een email naar v.kersten@rendiz.nl